Tip of klacht – Centrale Huisartsenpost Almelo – Almelo
Header afbeelding
Spoed 088 588 0588 bereikbaar van 17.00 - 08:00 uur

Tip of klacht

De zorgverleners op de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA) proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Of dat u suggesties heeft waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij horen dit natuurlijk graag van u.

Tip
Als u een tip voor ons heeft, of als u zaken zijn opgevallen die wij kunnen verbeteren, dan horen wij dit graag. U kunt uw opmerkingen rechtstreeks mailen naar: secretariaat@chpalmelo.nl.

Klacht
Een klacht over de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA) kunt u op verschillende manieren indienen:

Stap 1:
U kunt uw klacht schriftelijk indienen via ons klachtenformulier. Dat kan direct online (klik hier). U kunt ook dit Klachtenformulier downloaden en die later invullen en versturen. Afhankelijk van de aard van de klacht, wordt deze óf intern opgepakt óf doorgezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. Met ongeveer een week wordt er contact met u opgenomen.

Stap 2:
Als u uw klacht niet rechtstreeks bij de CHPA wilt indienen, óf als de klachtenbehandeling door de CHPA zelf niet naar uw tevredenheid verlopen is, dan kunt u een klacht indienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een (andere) onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Ook in dit geval wordt er met ongeveer een week contact met u opgenomen. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl.

Zorgbelang Overijssel
Voor meer ondersteuning en informatie over uw rechten als patiënt kunt u terecht bij de afdeling ‘Klachtopvang van Zorgbelang Overijssel’, telefoon 0900-2437070.
www.zorgbelang-overijssel.nl